Sprzeciw wobec testów na zwierzętach

Eucerin sprzeciwia się testom na zwierzętach

3 min na przeczytanie
Pokaż więcej

Ramy prawne i procedury w Beiersdorf

Beiersdorf koncentruje się na opracowywaniu i wprowadzaniu alternatyw dla testów na zwierzętach. Cel: ostateczne zaprzestanie testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach

Zwierzęta są bardzo ważne dla marki Eucerin, dlatego jesteśmy przekonani, że testy na zwierzętach nie są konieczne w przypadku kosmetyków, co więcej, są one zakazane w UE od 2004 roku! Eucerin podejmuje więc zdecydowane wysiłki, aby testy na zwierzętach przestały być potrzebne na całym świecie. W związku z tym nie przeprowadzamy ani nie zlecamy testów na zwierzętach w odniesieniu do produktów kosmetycznych i ich składników.

 

Jedyny wyjątek: jeśli przepisy krajowe zmuszają Beiersdorf do takiego postępowania, Beiersdorf musi się do nich dostosować, a w wyjątkowych przypadkach przeprowadzić testy. Na przykład, w przypadku sprzedaży innych kosmetyków Beiersdorf w Chinach. Testy na zwierzętach w celu oficjalnego wykazania skuteczności są tam prawnie wymagane. Naszym wyraźnym celem jest przekonanie chińskich władz, że testy na zwierzętach nie są konieczne w przypadku produktów kosmetycznych. Dlatego właśnie Eucerin kontynuuje zdecydowane działania na rzecz międzynarodowej akceptacji alternatywnych metod testowania.

Jakie są alternatywy dla testów na zwierzętach?

Beiersdorf jest jednym z pionierów i światowych liderów w dziedzinie alternatywnych metod testowania

Niezależnie od zakazu, opracowywanie i stosowanie metod alternatywnych jest nadal szczególnie ważne dla Beiersdorf i Eucerin. Bezpieczeństwo konsumentów jest dla nas zawsze najważniejszym priorytetem. Jako wiodąca firma badawcza, od wielu lat intensywnie i z powodzeniem angażujemy się w rozwój i wdrażanie alternatywnych metod badawczych. Od ponad 20 lat Beiersdorf z powodzeniem działa w komisjach eksperckich i stowarzyszeniach na rzecz rozwoju alternatywnych wobec testów na zwierzętach metod in vitro.

Nasze zobowiązanie do przeciwstawiania się testom na zwierzętach

Byliśmy i nadal jesteśmy mocno zaangażowani w opracowywanie i walidację kluczowych metod, które są obecnie akceptowane na poziomie międzynarodowym przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i uznawane przez ważne organy regulacyjne. W tym celu inwestujemy znaczne środki i do tej pory współpracowaliśmy z ponad 50 partnerami i zainteresowanymi grupami na całym świecie.

Opracowanie jednego z pierwszych na świecie oficjalnie zatwierdzonych badań bez testów na zwierzętach

W 1992 r. nasi naukowcy z Beiersdorf opracowali podstawową metodę tzw. testu fototoksyczności 3T3 na wychwyt czerwieni obojętnej, wyznaczając tym samym ważny kamień milowy w tym procesie: test ten był pierwszą metodą alternatywną dla testów na zwierzętach, która została zaakceptowana przez władze po przeprowadzeniu formalnej próby pierścieniowej w celu walidacji (2000 r. w UE i 2004 r. w obszarze OECD). Obecnie test ten jest standardową praktyką na całym świecie w zakresie badania zgodności nowych składników pod wpływem promieniowania UV i jest pierwszym testem in vitro, który został uznany również w Chinach.

Współpraca międzynarodowa z renomowanymi partnerami

We współpracy z ponad 50 partnerami i zainteresowanymi grupami aktywnie angażujemy się w rozwój innowacyjnych metod alternatywnych i ich międzynarodowe uznanie. Intensywnie uczestniczymy w pracach różnych grup roboczych w europejskiej organizacji parasolowej przemysłu kosmetycznego (Cosmetics Europe), współpracujemy z Europejskim Centrum Uznawania Metod Alternatywnych (EURL ECVAM) oraz wspieramy OECD, dostarczając wiedzy naukowej. Jesteśmy aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Toksykologii In Vitro (ESTIV), a od 2006 r. członkiem założycielem Europejskiego Partnerstwa na rzecz alternatywnego podejścia do badań na zwierzętach (EPAA) – wspólnej organizacji Komisji Europejskiej i siedmiu sektorów przemysłu. Ponadto firma Beiersdorf nawiązała współpracę w zakresie innowacyjnych, nowatorskich badań – na przykład nad tzw. chipami organicznymi, które symulują interakcję pomiędzy kilkoma organami.

Kierowanie i promowanie przyszłych działań badawczych

Chociaż osiągnięto już znaczny postęp, nie są jeszcze dostępne alternatywne metody badań dotyczące wszystkich kwestii związanych z bezpieczeństwem, uznane i ustanowione przez ustawodawcę. Ma to szczególne konsekwencje dla rozwoju innowacyjnych produktów i prawnego zatwierdzania nowych składników. Dlatego będziemy nadal intensywnie pracować nad rozwojem i skutecznym stosowaniem metod alternatywnych do testów na zwierzętach.

Powiązane artykuły

Znajdź najbliższą aptekę stacjonarną z produktami Eucerin