Decorative image of a stylized planet Earth.

Redukcja emisji CO2

W Eucerin dążymy do zmniejszenia naszego śladu węglowego. Oznacza to ponowne przemyślenie sposobu, w jaki wprowadzamy innowacje, produkujemy i pakujemy nasze produkty.

W trosce o środowisko

Konsekwentnie zmniejszamy nasz wpływ na emisję CO2 poprzez wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym, racjonalne gospodarowanie zasobami oraz promowanie zrównoważonego użytkowania gruntów.

Rzeka wijąca się wśród bujnego lasu.

Od ambicji do działania

W Eucerin zobowiązaliśmy się do osiągnięcia ambitnych celów: 

  • Do 2025 roku planujemy zmniejszyć zużycie pierwotnego plastiku opartego na surowcach kopalnych o około 50%1 w porównaniu z rokiem 2019. Realizujemy to poprzez redukcję wagi opakowań oraz stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu.
  • Do 2025 roku naszym celem jest zmniejszenie zużycia papieru o ponad 200 ton rocznie w porównaniu z rokiem 2019.
  • W dążeniu do wsparcia gospodarki o obiegu zamkniętym, do 2025 roku większość naszych opakowań będzie nadawać się do recyklingu, ponownego wykorzystania lub ponownego napełnienia.
  • Eucerin aktywnie przyczynia się do realizacji celu klimatycznego Beiersdorf, który zakłada obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 30% w okresie 2018-2025.

Odpowiedzialność zaczyna się od wyboru składników

Dowiedz się, jak Eucerin angażuje się w promowanie zrównoważonego rozwoju na każdym etapie łańcucha dostaw oraz poza nim.

Założenia Eucerin na rok 2025

Jako globalny pionier w dziedzinie pielęgnacji skóry na nowo definiujemy nasze podejście do zrównoważonego rozwoju i angażujemy się w ambitny program środowiskowy. Podążając za czterema kluczowymi celami zrównoważonego rozwoju, zobowiązujemy się do formułowania i pakowania produktów Eucerin w bardziej zrównoważony i bezpieczny dla środowiska sposób.

1 Cel firmy Beiersdorf

Znajdź najbliższą aptekę stacjonarną z produktami Eucerin