Czysta rzeka płynąca przez las.

Zaangażowanie Eucerin w sprawy klimatu

1 minuta czytania
Pokaż więcej

Eucerin zobowiązuje się do realizacji naukowo zatwierdzonych celów klimatycznych.

Zmniejszanie naszych emisji

Zmiany klimatyczne są najważniejszym wyzwaniem dla ludzkości, jeśli chodzi o środowisko. Walka ze zmianami klimatycznymi i dążenie do zapewnienia lepszej przyszłości wymagają od każdego z nas podejmowania świadomych decyzji i ambitnych działań w celu znacznego ograniczenia globalnej emisji CO2e (czyli ekwiwalentu bądź równoważnika dwutlenku węgla). Dla Eucerin oznacza to ponowne przemyślenie sposobu, w jaki wprowadzamy innowacje, pozyskujemy surowce, a także produkujemy i pakujemy nasze produkty.

Nasze podejście i ambicje zawsze opierają się na nauce o klimacie.

Przyczyniamy się do realizacji ogólnego celu Beiersdorf, naszej spółki macierzystej, jakim jest zmniejszenie emisji w łańcuchu wartości o 30% do roku 2025. W ten sposób zapewniamy większy ogólny wpływ na klimat.

Zachód słońca nad rozrosłym polem upraw

Klimatyczna podróż Eucerin

Już teraz możemy spojrzeć wstecz na wiele znaczących kamieni milowych, które składają się na naszą wizję neutralności klimatycznej.

 • W 2011 r. naszym pierwszym celem w zakresie redukcji emisji CO2e było ograniczenie o 30% naszych emisji związanych ze zużyciem energii na każdy sprzedawany produkt do roku 2020. Cel ten został osiągnięty w 2014 r., czyli jeszcze przed wyznaczonym terminem.
 • Od końca 2019 roku 100% energii elektrycznej zużywanej w naszych zakładach produkcyjnych pochodzi ze źródeł odnawialnych.
 • W 2020 roku nasze cele klimatyczne zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Są one zgodne z zaleceniami niezależnych naukowców, które dotyczą uniknięcia konsekwencji wzrostu temperatury na świecie o więcej niż 1,5°C.
 • W ramach strategii klimatycznej Beiersdorf  do 2025 roku, zamierzamy zredukować całkowite emisje w łańcuchu wartości o 30%.
 • Do 2030 roku wszystkie nasze fabryki oraz cała nasza działalność będą neutralne dla klimatu.

Dowiedz się więcej o naszych ambicjach i działaniach w kwestii klimatu

Mierzenie naszych emisji na poziomie produktu i firmy

Pierwszym krokiem w kierunku opracowania produktów do pielęgnacji skóry, które będą bardziej przyjazne dla klimatu, jest uzyskanie przejrzystości w kwestii tego, co napędza emisje CO2e. Mierzymy ślad węglowy naszych produktów EUCERIN, przeprowadzając analizy cyklu życia we współpracy z zewnętrznymi ekspertami oraz zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami naukowymi. Analizy te dotyczą wszystkich gazów mających wpływ na klimat (np. metanu lub podtlenku azotu) na każdym etapie cyklu życia produktu – od pozyskiwania surowców, przez produkcję, po utylizację. Wpływ ten jest wyrażany w ekwiwalentach dwutlenku węgla i obliczany na podstawie jednego wyniku końcowego. Z przedstawionej tu grafiki dowiesz się więcej o różnych etapach cyklu życia produktu.

Etapy cyklu życia produktu

Cykl życia produktu

Pozyskiwanie surowców

Ten etap cyklu życia rozpoczyna się, kiedy zasoby są pozyskiwane ze środowiska i dalej przetwarzane, a kończy się, gdy komponenty produktu trafiają do naszych zakładów produkcyjnych.

Produkcja

Etap produkcji rozpoczyna się na progu naszych zakładów produkcyjnych, a kończy się wtedy, gdy gotowy produkt opuszcza nasz zakład.

Dystrybucja

Etap dystrybucji obejmuje transport od bramy fabryki do magazynów, sklepów i domów konsumentów.

Etap użytkowania

Etap użytkowania wyraża emisje, które następują podczas użytkowania produktu. Stosowanie naszych produktów do pielęgnacji skóry nie powoduje żadnych dodatkowych emisji, natomiast gorąca woda zużywana przy stosowaniu produktów, które muszą być spłukiwane, powoduje emisje CO2e. Emisje te są poza naszą kontrolą i nie wchodzą w zakres naszego celu dotyczącego redukcji i neutralizacji emisji.

Czytaj więcej

Utylizacja

Etap zakończenia przydatności użytkowej produktu rozpoczyna się w momencie wyrzucenia produktu i jego opakowania przez konsumenta.

Koniec przydatności użytkowej

Etap zakończenia przydatności użytkowej produktu kończy się, gdy wraca on do środowiska w postaci odpadu lub wchodzi w cykl życia innego produktu (np. jako materiał z recyklingu stosowany w naszych plastikowych butelkach).

Redukcja emisji bez zmniejszania skuteczności produktu

Wiemy, jak ważna jest skuteczność stosowanych produktów, zwłaszcza w przypadku problemów skórnych. Dla nas nie jest to kwestia wyboru jednej opcji, bo w Eucerin bierzemy odpowiedzialność zarówno za Twoją skórę, jak i za naszą planetę. Poprawiając ślad CO2e naszych produktów, nie robimy tego kosztem ich skuteczności. Staramy się raczej łączyć naszą wiedzę specjalistyczną w zakresie badań nad skórą z najnowszymi odkryciami naukowymi dotyczącymi rozwiązań zapewniających niską emisję CO2e. Jak to działa? Przykłady tego, w jaki sposób ograniczamy nasz ślad, są tak indywidualne, jak nasze produkty i formuły. Najczęściej zwiększamy ilość składników lub materiałów pozyskiwanych w sposób zrównoważony, zmieniając pochodzenie surowca na źródło, które ma mniejszy wpływ na emisję CO2e, lub wprowadzając do naszych opakowań materiał pochodzący z recyklingu.

Przykłady, jak Eucerin redukuje emisje CO2e

 • Zwiększanie udziału certyfikowanych surowców o niższym śladzie CO2e, większym wpływie społecznym i takim samym działaniu na skórę
 • Zmiana źródła pojedynczych surowców (substratów)
 • Korzystanie wyłącznie z odnawialnej energii elektrycznej w naszych zakładach produkcyjnych (od końca 2019 r.)
 • Wprowadzenie nowych, najnowocześniejszych procesów produkcyjnych
 • Używanie w naszych opakowaniach materiałów pochodzących z recyklingu, o niższym śladzie CO2e
 • Zmniejszenie wagi naszych opakowań, aby były lekkie
 • Zmniejszenie liczby składanych pudełek i wyeliminowanie ulotek z naszych opakowań oraz zwiększenie możliwości recyklingu naszych opakowań

Równoważenie pozostałych emisji – 100% przejrzystości

W Eucerin nie tylko mierzymy nasz ślad i ograniczamy emisje w całym naszym portfolio. Teraz idziemy jeszcze o krok dalej, równoważąc pozostałe emisje dla wybranych produktów. Kosmetyki są następnie uważane za neutralizowane dla klimatu, wyznaczając nowe standardy dla zrównoważonych produktów w Eucerin. Wszystkie kosmetyki neutralizowane dla klimatu można rozpoznać po naszej ikonie.

CO2

Aby zapewnić pełną przejrzystość, wszystkie neutralizowane emisje są rejestrowane przez niezależną organizację i można je obejrzeć tutaj: Zweryfikowany standard węglowy – Vera

Kosmetyki przyjazne środowisku

Kosmetyki do mycia - Eucerin

Nasze działania mające na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i zapewnienia lepszej przyszłości dla środowiska zostały przyspieszone dzięki udoskonaleniu zarówno składu, jak i opakowania kosmetyku Eucerin pH5 Olejek do mycia. 
Skład Eucerin pH5 został pozbawiony mikroplastiku, zgodnie z definicją Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP). Dzięki temu produkt jest łagodny dla środowiska. 
Przezroczysta butelka produktu pH5 jest wykonana w 99% z PET pochodzącego z recyklingu (z wyjątkiem etykiety i pompki), co zmniejsza emisję CO2e związaną z opakowaniami o 14,9% (przy użyciu butelki PET o pojemności 400 ml pochodzącej z recyklingu w porównaniu z butelką PET o pojemności 400 ml wykonaną z plastiku pierwotnego).

Pełna przejrzystość: produkty neutralizowane dla klimatu czy neutralne dla klimatu?

Co oznacza „neutralizowane dla klimatu” i dlaczego nie mówimy o produktach neutralnych dla klimatu? „Neutralizowane dla klimatu” oznacza, że pozostałe emisje danego produktu są równoważone przez certyfikowane projekty związane z klimatem, takie jak sadzenie nowych drzew lub nawet całych lasów. Z drugiej strony nie oznacza to, że dany produkt jest wolny od emisji. Nawet przy stosowaniu najbardziej zaawansowanych procesów produkcyjnych, lekkich opakowań, koncepcji ich ponownego napełniania oraz elementów opakowań wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu, zawsze pozostawałyby emisje. 

Tak jak stawiamy najwyższe wymagania, gdy chodzi o jakość naszych produktów, tak samo ważna jest dla nas przejrzysta komunikacja. Nasze produkty nie są wolne od emisji, ale dokładamy wszelkich starań, aby zrównoważyć pozostałe emisje. Dla nas neutralizowanie wpływu na klimat oznacza, że wszelkie emisje są teraz zrównoważone. Z drugiej strony mówienie o produktach neutralnych dla klimatu może sprawiać wrażenie, że są one całkowicie wolne od emisji.

Certyfikowany projekt dotyczący klimatu

Beiersdorf, nasza firma macierzysta, wspiera certyfikowane projekty dotyczące klimatu na prawie każdym kontynencie. W przypadku Eucerin wybraliśmy projekt w dorzeczu rzeki Orinoko, które charakteryzuje się niezwykłą bioróżnorodnością i w którym znajdują się dwa ekosystemy krytycznie zagrożone wylesianiem. Projekt Puerto Carreño ma na celu stworzenie opłacalnej – z handlowego punktu widzenia – alternatywy dla ekstensywnej hodowli bydła, która doprowadziła do degradacji znacznej części obszaru objętego projektem. Dzięki zwiększaniu terenów zalesionych w regionie dwutlenek węgla jest pochłaniany i wychwytywany, a drewno jest produkowane w sposób zrównoważony. Pod nadzorem miejscowych ekspertów niemal 200 lokalnych pracowników sadzi, pielęgnuje i zbiera starannie wyselekcjonowane rodzime gatunki drzew na obszarze 3000 hektarów. Projekt ten doprowadził do zmiany sposobu użytkowania gruntów, sprawiając, że znów stały się zdrowymi pochłaniaczami dwutlenku węgla.

Projekt dotyczący klimatu

FAQ

 • Co to są gazy cieplarniane (GHG)?

  Gazy cieplarniane (GHG) to wszelkie gazy w atmosferze, które pochłaniają i ponownie emitują ciepło, sprawiając, że atmosfera planety jest cieplejsza niż byłaby w innym przypadku. Głównymi gazami cieplarnianymi w atmosferze ziemskiej są para wodna, dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O) i ozon.

 • Co to jest ślad CO2e?

  Ekwiwalent – lub równoważnik – dwutlenku węgla (CO2e) to standardowa jednostka pomiaru śladu węglowego. Jest stosowany po to, by wyrazić wpływ każdego innego gazu cieplarnianego (takiego jak metan, podtlenek azotu itp.) w kategoriach ilości CO2e, która spowodowałaby taką samą ilość globalnego ocieplenia. CO2e służy do pomiaru i raportowania emisji.

* Kompensowanie pozostałych emisji CO2e poprzez certyfikowane projekty klimatyczne.

Powiązane artykuły

Znajdź najbliższą aptekę stacjonarną z produktami Eucerin