Polityka Prywatności Professional

5 min na przeczytanie
Pokaż więcej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych — Informacje prawne dla przedstawicieli zawodów medycznych zgodne z wymaganiami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

(Jeśli użytkownik znajdzie niniejsze informacje na stronie internetowej, musi mieć na względzie, że nie zawierają one informacji na temat przetwarzania danych osobowych na tejże stronie internetowej! Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy kliknąć link do polityki prywatności strony)

Niniejsza klauzula informacyjna zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez NIVEA Polska sp. z o.o. („Beiersdorf”). 

  1. Administratorem danych osobowych użytkownika jest:

    NIVEA Polska sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Gnieźnieńskiej 32, 61-021 Poznań (zwana dalej Beiersdorf lub Administrator). Numer telefonu: +48 61 87 46 200, Infolinia: +801 888 888,

  2. Dane kontaktowe

    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

    NIVEA Polska sp. z o.o., Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań, Inspektor Ochrony Danych, Adres e-mail: ido@beiersdorf.com

  3. W związku z wybraną przez użytkownika formą kontaktu będzie on otrzymywał spersonalizowane informacje dotyczące produktów, ofert, aktualności i próbek bezpośrednio od naszych pracowników poprzez kontakt osobisty, rozmowy telefoniczne, wideokonferencje, pocztę tradycyjną lub elektroniczną. Zbieramy dane na temat zachowania użytkownika w zakresie kliknięć w wiadomościach e-mail, aby mieć pewność, że przedstawiane informacje są odpowiednie dla użytkownika. Ponadto może się zdarzyć, że użytkownik zostanie przez nas poproszony o wzięcie udziału w ankietach, które mają na celu poprawę naszych produktów i usług.

 

Podstawą prawną prowadzenia marketingu za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wideokonferencji i ankiet jest zgoda udzielona przez użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola z wybraną formą kontaktu w odrębnym oświadczeniu: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z  art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych w związku z kontaktem osobistym ze strony naszych pracowników i wiadomościami wysyłanymi za pomocą poczty tradycyjnej jest: prawnie uzasadniony interes polegający na zwiększaniu wiarygodności oraz rzetelności informacji o produktach, poprzez zapewnianie dodatkowych informacji podmiotom danych, a także analizą danych i statystkami (w zakresie kliknięć w wiadomościach e-mail) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Administrator przekazuje zebrane dane do powiązanych podmiotów z Grupy Beiersdorf lub do zewnętrznych dostawców usług (np. dostawców usług hostingowych, transportowych), na podstawie zawartych z Administratorem umów i wyłącznie w celu przez niego określonym. Dostawcy platform / usług hostingowych będą mieć dostęp do danych osobowych z państw trzecich (krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w obowiązujących umowach z wyżej wymienionymi dostawcami zawarto standardowe klauzule umowne zgodne z art. 46 RODO. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia standardowych klauzul umownych), można skontaktować się z nami, korzystając z powyższych danych kontaktowych. W przypadku wystąpienia obowiązku prawnego Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych użytkownika w przypadku obowiązku ich przekazania właściwemu organowi nadzorczemu lub organom ścigania.

 

Aby umożliwić przekazywanie użytkownikowi informacji i porad, przechowujemy jego dane oraz informacje na temat jego specjalizacji za pomocą OneKey — bazy danych od IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG Unterschweinstiege 2 - 14, 60549 Frankfurt/Main, która zawiera aktualne dane kontaktowe oraz informacje na temat specjalizacji przedstawicieli zawodów medycznych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), aby dostarczyć podmiotom danych dodatkowych informacji dot. produktów zwiększając rzetelność ich wiedzy. Jeśli użytkownik przekaże nam swoje dane bezpośrednio lub jeśli otrzymamy je w inny sposób, nie zostaną one automatycznie zapisane w bazie danych OneKey. W takiej sytuacji IQVIA może otrzymać od nas odpowiednie zawiadomienie i skontaktować się bezpośrednio z użytkownikiem w celu uzyskania zgody na umieszczenie lub zaktualizowanie danych w bazie. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Baza danych OneKey nie jest publicznie dostępna.

 

Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte, jeśli ich przetwarzanie nie będzie już dłużej potrzebne do osiągnięcia celu przetwarzania lub po upłynięciu okresu 3 lat bezczynności, chyba że istnieją prawne wymagania dotyczące przechowywania danych lub obowiązują ustawowe terminy, których należy przestrzegać.

 

Użytkownik może zażądać sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) lub częściowego bądź całkowitego ich usunięcia (art. 17 RODO), poprosić o informacje na temat tego, gdzie jego dane są przez nas przechowywane (prawo do dostępu do danych, art. 15 RODO), zażądać ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO) lub przeniesienia danych (art. 20 RODO), chyba że prawa te zostały ograniczone na mocy przepisów prawa (lokalnego).

W razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Nie ma prawnego ani umownego wymogu, aby użytkownik przekazywał swoje dane osobowe. Przekazywanie danych osobowych nie jest również wymagane w celu zawarcia umowy. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.. Jeśli użytkownik nie udostępni swoich danych osobowych, nie będą one mogły być przetwarzane. 

 

W zakresie w jakim  użytkownik wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) na przetwarzanie jego danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać przez wysłanie żądania na adres Administratora pocztą lub na adres e-mail ido@beiersdorf.com. Wycofanie zgody wpływa na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych użytkownika od momentu złożenia nam takiego oświadczenia.

 

W sytuacji, gdy dane użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Dzieje się tak, gdy przetwarzanie danych nie jest bezwzględnie konieczne, w szczególności do wykonania zobowiązań wynikających z umowy, które opisaliśmy w sekcji dotyczącej funkcji/usług. W przypadku zgłoszenia takiego sprzeciwu prosimy użytkownika o przedstawienie powodów, dla których nie powinniśmy dalej przetwarzać jego danych osobowych. Jeśli użytkownik zgłosi uzasadniony sprzeciw, zbadamy sytuację i zaprzestaniemy przetwarzania danych lub odpowiednio je dostosujemy bądź też przedstawimy przekonujące powody, dla których będziemy kontynuować przetwarzanie. 

 

Oczywiście użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych dla celów reklamowych i analizy danych. Użytkownik może nas poinformować o swoim sprzeciwie, korzystając ze wskazanego powyżej adresu kontaktowego administratora.

Co nas wyróżnia

Pionierskie rozwiązania
Pionierskie rozwiązania

Dostarczamy przebadaną klinicznie i dermatologicznie pielęgnację skóry, aby zachować jej zdrowy i promienny wygląd.

Rekomendacje dermatologów
Rekomendacje dermatologów

Współpracujemy z wiodącymi dermatologami i farmaceutami na całym świecie, aby tworzyć skuteczne produkty do pielęgnacji skóry, którym mogą oni zaufać i polecić.

Zaangażowanie w innowacje
Zaangażowanie w innowacje

Od ponad 100 lat poświęcamy się wprowadzaniu innowacji w pielęgnacji skóry. Wierzymy w tworzenie aktywnych składników i łagodzących formuł o wysokiej tolerancji, które pomogą Ci żyć lepiej każdego dnia.

Znajdź najbliższą aptekę stacjonarną z produktami Eucerin